Nybyggnad av villa i Södertälje

Enfamiljsvilla ska uppföras i närheten av Södertälje.

Planerad inflyttning till omkring månads skiftet juni juli 2015.

Uppdrag som kontrollansvarig enligt PBL.

Publicerat den
Kategoriserat som 2015