Villautbyggnad i Mariefred

I Mariefred ska ett 1800-tals hus byggas ut och tilläggsisoleras.

Projektet startar under våren och färdigställs under hösten.

Uppdrag som kontrollansvarig enligt PBL

Publicerat den
Kategoriserat som 2015