Mörby Nykvarn

Här på området intill Preem mot motorvägens närhet uppförs under våren en restaurang för Burger King. Uppdraget är som byggledare och kontrollansvarig enligt PBL.

Publicerat den
Kategoriserat som slider, Uppdrag

Villa Viksberg – Södertälje

Privatägd villa utanför Södertälje ska byggas om och till under 2015. Uppdrag som kontrollansvarig enligt PBL

Publicerat den
Kategoriserat som 2015, slider

Nyproduktion villa i Trosa

I Trosa uppförs nu en villa för privatperson. Villan kommer bli ett fantastiskt inslag i den befintliga bebyggelsen och får et till hörande uterum för fantastiska middagar. Uppdrag som kontrollansvarig enligt PBL

Publicerat den
Kategoriserat som 2015, slider