Arbetsmiljö BAS U/P

I alla projekt, oavsett storlek, så är arbetsmiljön en av de viktigaste frågorna. Lagen kräver därför att det i alla byggprojekt utses en BAS (byggarbetsmiljösamordnare) för dels planering och projektering samt för själva utförandet.*

Mälardalens Byggkontroll har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att gå in som BAS i alla byggprojekt.

Allt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Vid planering och projektering ska exempelvis alla arbetsmiljöregler samordnas för både byggandet och den framtida hanteringen. Inför utförandet förebygger vi olycks- och hälsorisker på själva byggarbetsplatsen, bland mycket annat.

 

* Ur Arbetsmiljölagen 6
Den som lÃ¥ter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska…
under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet,
utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a, och
utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet med de uppgifter som anges i
7 b och 7 f.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen